Bakteriološka laboratorija

Laboratorija za biljnu bakteriologiju, koja funkcioniše u sklopu Fitosanitarne laboratorije, otpočela je sa radom 2011. godine. Odgovorno lice za rad laboratorije je doc. dr Jelena Latinović. Laboratorija je opremljena po evropskim standardima i u njoj se, u skladu sa nacionalnim i EU regulativama vrše analize uzoraka biljnog materijala na prisustvo karantinskih i ekonomski značajnih fitopatogenih bakterija.