Vijeće fakulteta

 ČLANOVI VIJEĆA BIOTEHNIČKOG FAKULTETA -TREĆI SAZIV

Tekući saziv

 1. Dr Miomir Jovanović–Dekan
 2. Prof.dr Aleksandra Despotović-Prodekan za nastavu
 3. Doc.drJelena Latinović-Prodekan za nauku
 4. Dr Slavko Mijović
 5. Prof.dr Ranko Popović
 6. Dr Momčilo Radulović
 7. Dr Ranko Prenkić
 8. Dr Bogdan Bulatović
 9. Prof.dr Dragoljub Mitrović
10. Prof.dr Zoran Jovović
11. Prof.dr Snježana Hrnčić
12. Dr Slavko Mirecki
13. Prof.dr Nataša Mirecki
14. Prof.dr Božidarka Marković
15. Dr Radisav Dubljević
16. Dr Jelka Tiodorović
17. Dr Mirjana Bojanić-Rašović
18. Prof.dr Aleksandar Odalović
19. Dr Miodrag Jovančević
20. Dr Gordana Šebek
21. Dr Djina Božović
22. Dr Biljana Lazović
23. Prof.dr Milan Marković
24. Dr Mirjana Radulović
25. Doc.dr Radmila Pajović
26. Doc.dr Nedeljko Latinović
27. Dr Sanja Radonjić
28. Dr Tatjana Popović
29. Dr Vučeta Jaćimović
30. Dr Mirko Knežević
31. Dr Ana Topalović
32. Dr Milić Čurović
33. Mr Miljan Veljić
34. Mr Dušica Radonjić
35. Mr Mirjana Adakalić
36. Milorad Vesić, dipl.ing.
37. Vukota Stanišić, dipl.ing.
38. Mirko Bulatović, tehn.sar.
40. Miloš Vuksanović ,st.povjerenik
41. Bojan Bulatović, student
42. Bojana Drobnjak, student
43. Marko Stojanović, student
44. Slađana Vukčević, student
 

   P o s l o v n i k

o radu vijeĆa

BiotehniČkog FIKULTETA - Podgorica