Laboratorija za sjeme

Laboratorija za sjeme osnovana je 2005. godine i posluje u sastavu Centra za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje. Raspolaže veoma sofisticiranom opremom neophodnom za ispitivanje kvaliteta sjemena, naučno-istraživačku djelatnost i rad sa studentima. Najveći dio postojeće opreme obezbijeđen je kroz različite donacije iz evropskih fondova.

Laboratorija se bavi ispitivanjem fizičko–fizioloških osobina sjemena ratarskih, povrtarskih, krmnih i ljekovito-aromatičnih biljnih vrsta. Laboratorija za sjeme je ovlašćena nacionalna laboratorija koja poslove ispitivanja sjemena obavlja u saglasnosti sa postojećom nacionalnom legislativom.

Od fizičko-fizioloških pokazatelja kvaliteta sjemena u ovoj laboratoriji se ispituju:

  • čistoća
  • energija klijanja i klijavost
  • sadržaj vlage u sjemenu
  • masa 1000 zrna i
  • hektolitarska masa sjemena.

Laboratorija je važan segment programa za sertifikaciju sjemenakog materijala poljoprivrednog bilja i nadležna je za kontrolu proizvodnje i dorade sjemena i za izdavanje deklaracija i etiketa.