Laboratorija za mikrobiologiju

Mikrobiološka laboratorija Centra za veterinarstvo je ponovo formirana 2012. godine. Opremanje laboratorije je omogućeno zahvaljujući sredstvima iz nacionalnog projekta "Izolacija i karakterizacija autohtonih bakterija mliječne kiseline u cilju proizvodnje specifičnih sireva u Crnoj Gori" (2009-2012), finansiranog od strane Ministarstva nauke Crne Gore. 

Laboratorija je obnovljena u cilju obavljanja praktične nastave iz predmeta mikrobiologija na programu stočarstvo i predmetu zoohigijena i  preventiva bolesti i uključivanja studenata i naučnih radnika  u naučno istraživacki, stručni rad i projekte.