Rukovodstvo fakulteta

Dekan: Dr Miomir Jovanović, viši naučni saradnik;

Prodekan za nastavu: Dr Aleksandra Despotović, vanredni profesor;
 
Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju: Doc. dr Jelena Latinović
 
Rukovodilac postdiplomskih specijalističkih studija: Prof.dr Aleksandar Odalović, redovni profesor;
 
Rukovodilac postdiplomskih magistarskih studija: Dr Ranko Prenkić, naučni savjetnik;
 
Rukovodilac primijenjenih studija - Bar: Prof.dr Ranko Popović, naučni savjetnik
 
Rukovodilac primijenjenih studija - Bijelo Polje: Dr Miodrag Jovančević, viši naučni saradnik;
 
Rukovodilac studijskog programa Biljna proizvodnja: Doc. dr Nedeljko Latinović
 
Rukovodilac studijskog programa Stočarstvo: Dr Božidarka Marković, vanredni profesor
 
 
 
Sekretar: Slavko Pešović, dipl. pravnik
 
Šef Računovodstva: Rada Minić, dipl.ecc
 
Student povjerenik: Miloš Vuksanović