Laboratorija za ispitivanje hraniva

Laboratorija za analizu hrane i hranivima opremljena je osnovnom i pratećom opremom za analizu sadržaja proteina (Kejdhal), masti (Soxtherm sa hidrolizerom), celuloze (Fiberbag), suve materije i pepela u hrani i hranivima biljnog i animalnog  porijekla.

Laboratorija se uglavnom koristi za potrebe izvođenja nastave i obuke studenata, kao i za realizaciju naučno - istraživačkih projekata, a sporadično se pružaju usluge i farmerima.