Laboratorija za molekularnu genetiku u stočarstvu

Laboratorija za molekularno genetska istraživanja u stočarstvu opremljena je novom savremenom opremom za bazična molekularno genetska istraživanja na nivou proteina i DNK animalnog porijekla.

Od opreme raspolaže se sa odgovarajućim centrifugama, setovi za horizontalnu i vertikalnu elektroforezu, PCR – Thermalcycler, sistem za snimanje i čuvanje gelova, Nano-vue spektrofotometar za mjerenje koncentracije nukleinskih kiselina ili proteina i sitnom pratećom opremom.  

Koristi se za potrebe realizacije naučno - istraživačkih projekata kao i za izvođenje nastave.