Organizacija

Prema trenutno postojećoj sistematizaciji naučno-istraživački rad na Biotehničkom fakultetu organizovan je u okviru centara.