Kontakt


View Larger Map

Biotehnički fakultet
Mihaila Lalića 1
81000 Podgorica
Crna Gora

Dekan
Dr Miomir Jovanović
+382 20-268-437; fax: +382 20 268 432
email : miomirj@t-com.me

Prodekan za nastavu
Prof. dr Aleksandra Despotović
tel:+382 20 268 437; fax: +382 20 268 432
email: alexd@t-com.me

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju:
Doc. dr Jelena Latinovic
tel:+382 20 268 437 ; fax: +382 20 268 432
email: jelenalat@ac.me

Sekretar:
Slavko Pešović, dipl. pravnik
tel:+382 20 268 437; fax: +382 20 268 432
email:pesovics@t-com.me

Šef Računovodstva:
Rada Minić, dipl.ecc
mob:+382 69 343 505; fax: +382 20 268 432 ;
e-mail : radam@ac.me

Studentska služba:
+382 20 268 433; fax: +382 20 268 432
email: st_sluzbabtf@ac.me

Ogledno imanje“Lješkopolje“
+382 20 280 484 :fax: +382 20 268 432
email: imanjeljeskopolje@ac.me