Služba za selekciju stoke

Služba je formirana u maju 2000. godine.

Organizaciona mreža Služba je organizovana u 6 regionalnih centara: Bar, Podgorica, Nikšić, Berane, Bijelo Polje i Pljevlja, koji pokrivaju čitavu Crnu Goru. Rad regionalnih centara objedinjava i koordinira Republički centar koji je smješten na Biotehničkom fakultetu.

Zaposleni: 1 doktor nauka, 12 dipl. inž. stočarstva, 2 dipl. inž. agronomije, 2 dipl. inž. agroekonomije i 7 tehničkih saradnika.

Oprema: Automobili i oprema za terenske poslove i odgovarajuća računarska oprema u svakom centru.

Finansiranje: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

CILJEVI

 • Unapređivanje genetskog potencijala stoke,
 • Povećanje proizvodnje mlijeka i mesa po grlu,
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda,
 • Edukacija i stručno osposobljavanje proizvođača.


GLAVNI POSLOVI

 1. Poslovi na selekciji goveda:
  • Kontrola rasploda - ''Z'' kontrola,
  • Kontrola mliječnosti krava,
  • Program vještačkog osjemenjivanja krava (izbor sjemena, sastavljanje plana osjemenjivanja i nadgledanje realizacije),
  • Izbor bikova za prirodni pripust – licenciranje,
  • Izložbe priplodne stoke; 
 • Realizacija podsticajnih mjera koje se finansiraju iz Agrarnog budžeta;
 • Savjetodavni poslovi;
 • Vođenje Agrarnog tržišnog informacionog sistema – AMIS za stočarstvo;


PRINCIPI U RADU

 • Dobrobit farmera – osnovni prioritet u radu,
 • Tačnost  i profesionalnost u izvršavanju obaveza,
 • Primjena međunarodnih standarda (preporuke ICAR-a)
 • Stalna razmjena informacija i redovno mjesečno sastajanje,
 • Stručno uzdizanje i praćenje najnovijih dostignuća u oblasti selekcije i odgajivanja stoke,
 • Razvoj i njegovanje kolegijalnih odnosa u Službi,
 • Održavanje dobrih odnosa sa drugim institucijama i službama.


DOSADAŠNJI REZULTATI

 • Preko 14 000 priplodnih grla goveda u redovnoj kontroli rasploda (‘’Z kontrola)
 • Oko 2500 krava u kontroli mliječnosti,
 • Postignuti rezultati mliječnosti se u posljednjih 10 godina redovno objavljuju dvojezično i distribuiraju na brojne adrese,   
 • Utvrđen rasni sastav, starosna struktura i veličina farmi za najkvalitetniji dio populacije krava,
 • Organizovano 30 izložbi priplodne stoke regionalnog karaktera,
 • Kroz realizaciju premija u stočarstvu svake godine se utvrdi i evidentira brojno stanje na svim većim farmama goveda, ovaca i koza u Crnoj Gori,
 • Objavljene 4 brošure i niz praktičnih preporuka i uputstava za proizvođače mlijeka i mesa,
 • Održane brojne radionice, seminari i drugi vidovi obuke proizvođača
 • Služba je pouzdan izvor podataka i informacija za Ministarstvo poljoprivrede i brojne druge korisnike
 • Ostvaruje se stalna saradnja sa udruženjima poljoprivrednika, Laboratorijom za mljekarstvo, terenskom veterinarskom službom, predstavnicima mljekarske i mesne industrije, Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji, opštinskim savjetodavnim službama i dr.


KONTAKT:

Republički centar Podgorica
Dr Milan Marković, rukovodilac Službe
Ranko Bogavac, dipl. inž. stočarstva
Gojko Babović, dipl. inž. stočarstva
Sanja Petrović, dipl.inž. agroekonomije
Biotehnički fakultet Podgorica
Mihaila Lalića 1
Telefon: 020/265-337
E-mail: mmarkoni@t-com.me
E-mail: goleb@t-com.me

Regionalni centar Bar 
Vitomir Zindović, dipl. inž.stočarstva
Sabri Ljuković, tehnički saradnik
Centar za suptropske kulture Bar 
tel.030/312-965, E-mail: vzindo@t-com.me

Regionalni centar Podgorica
Velibor Rabrenović, dipl. inž.stočarstva
Sreten Bijelić, dipl. inž.stočarstva
Vladan Perović, tehničar 
Petar Mugoša, tehničar 
Biotehnički fakultet, 
Mihaila Lalića 1 
tel.020/265-337, E-mail: selekcijapg@t-com.me

Regionalni centar Nikšić  
Sonja Baćović, dipl. inž.stočarstva 
Oleg Pejović, dipl. inž. agronomije 
Goran Andrijašević, tehničar 
Ul. Novice Cerovića, 17 
tel. 040/212-012, E-mail: sonjab@t-com.me

Regionalni centar Berane  
Ljiljana Martić, dipl. inž.stočarstva 
Dragomir Jočić, dipl. inž. agroekonomije 
Mersad Šutković, dipl. inž. stočarstva 
Duško Ćulafić, dipl. inž. stočarstva 
Polimska bb 
tel.051/233-301, E-mail: martic@t-com.me

Regionalni centar Bijelo Polje  
Momčilo Kuveljić, dipl. inž. agronomije 
Miodrag Bogavac, dipl. inž. stočarstva 
Vujadin Čurović, tehničar 
Duško Raičević, tehničar 
Centar za voćarstvo, Bijelo Polje  
tel.050/487-009, E-mail: momokuveljic@t-com.me

Regionalni centar Pljevlja  
Milka Terzić, dipl. inž. stočarstva 
Sreten Terzić, dipl. Inž. stočarstva 
Milorad Stijepović, tehničar 
Potrlica bb 
tel.052/353-505, E-mail: milka.t@t-com.me

 

Zaposleni

PREZIME I IME

RADNO MJESTO

Gojko Babović

Koordinator rada Službe

Ranko Bogavac

Stručni saradnik

Sreten Bijelić

Stručni saradnik

Vitomir Zindović

Stručni saradnik

Vladan Perović

Kontrloni asistent

Petar Mugoša

Kontrloni asistent

Nisera Ibrahimović

Stručni saradnik

Vujadin Čurović

Kontrloni asistent

Duško Raičević

Kontrloni asistent

Momčilo Kuveljić

Stručni saradnik

Sreten Terzić

Stručni saradnik

Milka Terzić

Stručni saradnik

Ljiljana Marić

Stručni saradnik

Dragomir Jočić

Stručni saradnik

Velibor Rabrenović

Stručni saradnik

Milorad Stijepović

Kontrloni asistent

Sonja Baćović

Stručni saradnik

Oleg Pejović

Stručni saradnik

Goran Andrijašević

Kontrloni asistent

Sabri Ljuković

Kontrloni asistent

Sanja Petrović

Stručni saradnik

Duško Ćulafić

Stručni saradnik

Miodrag Bogavac

Stručni saradnik

Mersad Šutković

Stručni saradnik