Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Adresa:

Biotehnički fakultet 
Mihaila Lalića br.1
81000 Podgorica

Kancelarija: 020 206 710
Fax: 020 206 712
e-mail: extension-pg@t-com.me

website : www.savjetodavna.org

 

Zaposleni

PREZIME I IME

RADNO MJESTO

Vukota Stanišić

Rukovodilac službe

Branka Nikolić

Stručni saradnik

Ljiljana Grbavčević

Stručni saradnik

Mr Nebojša Veličković

Stručni saradnik

Svetlana Bubanja

Stručni saradnik

Danijela Zuber

Stručni saradnik

Slavica Kontić

Stručni saradnik

Ivona Jočić

Stručni saradnik

Darinka Grubović

Stručni saradnik

Vladimir Popović

Stručni saradnik

Branka Giljen

Stručni saradnik

Rajko Grozdanić

Stručni saradnik

Miloš Vuksanović

Stručni saradnik

Mileva Marić

Stručni saradnik

Dragana Radunović

Stručni saradnik

Ivan Jauković

Stručni saradnik

Branko Ćetković

Stručni saradnik

Vesna Knežević

Stručni saradnik