Nematološka laboratorija

Laboratorija za biljnu nematologiju, koja funkcioniše u sklopu Fitosanitarne laboratorije, krenula je sa radom 2005. godine. Odgovorno lice za rad laboratorije je Dr Igor Pajović. Laboratorija je opremljena po evropskim standardima i u njoj se, u skladu sa direktivama i normativnim aktima za zemlje koje su u pregovorima za pristupanje EU i u skladu sa domaćim zakonskim okvirom, vrše analize uzoraka biljnog materijala i zemlje na prisustvo karantinskih štetnih nematoda šumskog drveća, sjemenskog i merkantilnog krompira, ratarsko-povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura. Takođe, u smislu kontrole, vrše se i pregledi uzoraka koje sa graničnih prelaza ili iz biljne proizvodnje dostavljaju fitosanitarni inspektori.

U laboratoriji se obavlja nastava i izvode vježbe iz nastavnog predmeta Nematologija na Specijalističkim studijama "Zaštita bilja".