Enološka laboratorija

Enološka laboratorija Biotehničkog fakulteta osnovana  je radi kontrole kvaliteta vina i drugih proizvoda od groždja i vina prema odredbama Zakona o vinu i Pravilnika o vinu. 

Enološka laboratorija svojim kompetentnim rezultatima ispitivanja predstavlja važan elemenat za obezbjeđenje kvaliteta u razvoju vinarstva u Crnoj Gori. 
Enološka laboratorija  Biotehničkog fakulteta u  Podgorici je javna ustanova čiji su ciljevi razvijanje i unapređenje proizvodnje vina, kao i popularizacija znanja i iskustva iz oblasti vinarstva. Samim tim steći će se uslovi za proizvodnju sigurnijih proizvoda za potrošače za izvoz po evropskim standardima kao i kontrolu uvezenog vina na domaće tržište.
U Enološkoj laboratoriji zaposleni imaju potrebno obrazovanje, a kako se radi o naučno- istraživačkoj ustanovi, imaju i visoka akademska zvanja. Svako od zaposlenih posjeduje prirodne sposobnosti, stečene kvalifikacije i iskustvo, koje su potrebne za rad u laboratoriji.  Programi za obuku izvode se redovno.
 
Pored već postojeće, oprema u laboratoriji je novijeg datuma, koja  zadovoljava važeće standarde iz oblasti vinarstva i omogućava dobijanje pouzdanih rezultata u najkraćem roku.
Laboratorija koristi  referentne metode preuzete od OIV-a i iz regulative Evropske Unije i metode objavljene u odgovarajućim naučnim tekstovima ili časopisima. Pravilnik o  vinu definiše koji se fizičko-hemijski parametri određuju za pojedine vrste proizvoda. Enološka laboratorija je u mogućnosti da ponudi  širok opseg analitičkih usluga uključujući i hemijske analize povezane sa organoleptičkom ocjenom.
Pored osnovnih fizičko-hemijskih metoda, u Laboratoriji se primjenjuju i savremene metode (spektrometrija i HPLC metoda-tečna hromatografija visokih performansi) koje omogućavaju određivanje ukupnih polifenola, antocijana, niskomolekularnih i visokomolekularnih proantocijanidola  i drugih prametara u vinu.