Internet učionica

Internet učionica se nalazi u centralnom holu zgrade Biotehničkog fakulteta. Opremljena je sa 10 računara. Svi računari su umreženi, a veza sa Internetom ostvarena je preko akademske mreže Univerziteta Crne Gore, koja je povezana sa Evropskom akademskom mrežom (GEANT). Pristup internetu je omogućen prije svega u cilju dodatnog sticanja i proširivanja znanja na studijama.  

Studenti Biotehničkog fakulteta imaju mogućnost slobodnog korišćenja računara u skladu sa pravilima korišćenja, iz kojih dajemo kratak izvod:

  • Internet učionicu mogu koristiti samo studenti studija Biotehničkog fakulteta.
  • Pri radu sa računarima strogo je zabranjeno samostalno uključivanje, isključivanje i resetovanje računara. Eventualne kvarove i nedostatke prilikom korišćenja računara, studenti su dužni prijaviti  zaduženom IT administratoru u kancelariji br.1
  • U učionici je zabranjeno: pušenje, konzumiranje jela i pića, stvaranje buke kako se ne bi narušio mir i ometao rad ostalih korisnika Internet učionice.
  • U Internet učionici je zabranjeno na računarima posjećivati sajtove koji su van okvira stručne edukacije, čatovanje, igranje video igrica, praćenje kladionica, i sl.
  • Nakon završenog rada u Internet učionici dužni ste radno mjesto ostaviti uredno, kako ste ga i zatekli i na taj način omogućiti njegovo korištenje ostalim kolegama.