Kapaciteti

Biotehnički fakultet posjeduje poslovnu zgradu u Podgorici čija je površina 3557 m2 od čega su: jedan amfiteatar, dvije slušaonice, tri sale, osam višedjelnih prostornih laboratorija, centralna biblioteka sa preko 10000 knjiga. Pored zgrade u Podgorici, fakultet posjeduje vrlo kvalitetne i prostrane zgrade u Baru i Bijelom Polju. Fakultet raspolaže sa oglednim dobrima u Podgorici 25 ha, Bijelom Polju 25 ha i Baru 3 ha. Sve laboratorije i kabineti su opremljeni savremenom opremom i inventarom neophodnim za kvalitetan rad.