AKTUELNO

06.06.2017
Poziv za za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Programa CEI za razmjenu znanja

U prilogu se nalazi dopis Ministarstva nauke, vezan za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Programa CEI za razmjenu znanja. 
 
 
Prijedlozi projekta trebaju obuhvatiti odgovarajuće aktivnosti za transfer znanja koje bi se sprovodile za obuke, radionice, studijske posjete, podršku u pripremi strateških dokumenata, transfer tehnologija, itd.
 
Krajnji rok za dostavljanje prijedloga je 29. jun 2017. godine.  
 
Detaljne informacije o pozivu i načinu apliciranja možete naći na sljedećem sajtu: http://www.cei.int/KEP?tab2 
 
Kontakt osoba za dostavljanje projektnih prijedloga je g-dja Borka Marinovic, II sekretar u Direkciji za regionalne organizacije i inicijative u Ministarstvu vanjskih poslova.
Kontakt:
e-mail:  borka.marinovic@mfa.gov.me
tel.: 020/ 416 336 
 
Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju