AKTUELNO

01.06.2017
Konkurs za dodjelu Dunavske nagrade

Federalno ministarstvo za nauku, istraživanje i ekonomiju Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu još od 2011. godine dodjeljuju Dunavsku nagradu za mladog naučnika sa ciljem odavanja priznanja naučnicima koji su postigli izuzetne rezultate u njihovoj oblasti istraživanja, a koji su značajni za Dunavski region i unapređenje istraživanja u ovom regionu.

Dunavska nagrada će ove godine biti dodjeljena mladim istraživačima iz zemalja članica EU Strategije za Dunavski region, i to po jedna za svaku članicu (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Njemačka, Mađarska, Crna Gora, Srbija, Republika Slovačka, Slovenija, Rumunija i Ukrajina).
Cilj je da se naglasi naučno dostignuće i talenat mladih istraživača i ojača vidljivost naučne zajednice u Dunavskom regionu. Takođe, nagrada podstiče mlade istraživače da se uključe u naučna istraživanja tema koje su značajne za ovaj region.
 
Uslovi za prijavljivanje:
  • Naučna izvrsnost i inovativni pristup akademskom radu;
  • Tematska relevantnost istraživanja u odnosu na aktuelna pitanja u Dunavskom regionu;
  • Relevantnost istraživanja van nacionalnih granica;
  • Potencijali kandidata (npr. integracija u međunarodne mreže, učešće na naučnim projektima, broj objavljenih radova, učešće u nastavi i sl.);
  • Ne postoji starosna granica, ali pravo prijavljivanja imaju kandidati koji su završili magistarske/doktorske studije u posljednjih pet godina (nakon 01. januara 2012. godine). Kandidati sa Bečelor diplomom nemaju pravo prijave; 
  • Ne postoji ograničenje oblasti istraživanja, već su sve prihvatljive.
 
Kandidata prijavljuje ustanova u kojoj je zapošljen, a jedna ustanova može da prijavi najviše tri kandidata.
Molimo vas da svoje prijave dostavite najkasnije do 5. juna 2017. godine, do kraja radnog vremena. 
 
Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju