AKTUELNO

11.05.2017
Prikupljanja ponuda za štampanje promotivnog materijala za projekat KATUN

Poštovani,

U procesu smo prikupljanja ponuda za štampanje promotivnog materijala. 
Procedura izbora se vrši u okviru grant projekta “Valorising the Montenegrin Katuns through sustainable development of agriculture and tourism” (KATUN), koji se realizuje u okviru projekta HERIC-“Visoko obrazovanje i istrazivanje za inovacije i konkurentnost”finansiranim iz zajma Svjetske banke, u skladu sa tzv. “shopping” procedurom definisanom vodičem Svjetske banke “Guidelines Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits”, izdanje 2011.
Ukoliko ste zainteresovani , treba da popunite ‘’ITQ’’   formu  I  da je dostavite u kancelariju HERIC projekta (Rimski trg 19, I sprat, 81000 Podgorica, Montenegro) do roka naznačenog u pozivu.
Ponudu možete dostaviti i putem emejla na adresu navedenu u Pozivu za dostavljanje ponude, ali je potrebno da u tom slučaju koristite formu iz priloga, posaljite je skeniranu sa pečatom I potpisom u PDF-u, takodje u subjektu navedite referentni broj Ugovora br.MNE-HERIC-81180-KATUN-SH-G-17-12.1.
Prilikom dostavljanja ponude, potrebno je da popunite “FORM OF QUOTATION”, gdje cete naznaciti iznos ukupne ponudjene cijene (sa PDV-om) i vremenski rok isporuke, kao i “Terms and Conditions of Supply”, gdje ćete u tebali sa navedenim stavkama upisati cijenu po jedinici i ukupnu cijenu za tu stavku.
 
ITQ -forma