OBAVJEŠTENJA

07.06.2017
Predavanja u okviru bilateralnog projekta sa Slovenijom "Analiza diverziteta jadranskih smokava (Ficus carica L.) i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera"

U okviru projekta bilateralne saradnje sa Slovenijom "Analiza diverziteta jadranskih smokava (Ficus carica L.)  i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera", biće održana dva predavanja 14. 06. 2017. godine u maloj sali Centra za suptropske kulture u Baru, sa početkom u 9:00 časova. 

Predavači i nazivi tema su:
Dr Matjaž Hladnik: „A pilot study of organophosphate resistance alleles in olive fly populations (Bactrocera oleae Gmelin) from Slovenian Istria“ i
Dr Alenka Baruca Arbeiter: „Functional markers in olives: characterisation and application in genetic studies“.