OBAVJEŠTENJA

12.05.2017
U okviru bilateralnog projekta sa Bosnom i Hercegovinom „Unapređenje sjemenske proizvodnje strnih žita kroz implementaciju savremenih tehnologija i introdukciju novih sorti“ biće održana predavanja

12-12:40 Akademik prof. dr Novo Pržulj, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske: Kako stvoriti novu sortu 

12:40-13:00 Dr Dragan Mandić, Poljoprivredni institut Republike Srpske – Banja Luka: Uslovi za realizaciju genetičkog potencijala strnih žita

13:00-13:20 Dr Miloš Nožinić, Poljoprivredni institut Republike Srpske – Banja Luka: Hrana za dušu
 
Predavanja će se održati 12. 05. 2017.  godine u amfiteatru Biotehničkog fakulteta.