OBAVJEŠTENJA

10.05.2017
Kandidat Balša Bajagić braniće magistarski rad pod nazivom „Automatizacija sistema za navodnjavanje u povrtarstvu“

 OBAVJEŠTENJE

 
Kandidat  Balša Bajagić braniće magistarski rad  pod nazivom „Automatizacija sistema za navodnjavanje u povrtarstvu“ pred Komisijom u sastavu:
 
1. Prof.dr Aleksandra Despotović - predsjednik
2. Prof. dr Dragoljub Mitrović - mentor
3. Prof. dr Nataša Mirecki - član
 
Odbrana magistarskog  rada održaće se dana 15.05.2017. sa početkom  u 12 sati, sala A5.